Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
18. ročník
Dnešní datum: 06. 07. 2020  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

* Konference Mechatronika letos na ČVUT v Praze

Vydáno dne 16. 05. 2012 (1177 přečtení)

15. ročník konference Mechatronika se uskuteční 5. až 6. 12. 2012 v prostorách ČVUT FEL. Uzávěrka abstraktů je 30.5. 2012. Více informací zde. Tematicky konference zahrnuje také širokou oblast ICT.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace

Vydáno dne 16. 03. 2012 (7765 přečtení)

Projekt řešený za podpory grantu TA ČR ve spolupráci se společností CERTICON.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Vývoj adaptivních datových a procesních systém pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách

Vydáno dne 16. 01. 2012 (7452 přečtení)

Projekt řešený za podpory grantu MV ČR ve spolupráci se společností CERTICON.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

Technologie

* Diagnostika a dálkové monitorování FSO spoje

Vydáno dne 30. 12. 2011 (5804 přečtení)

Diagnostic and Remote Monitoring of FSO Link. Experimentální spoj FSO realizovaný na základě modifikovaného projektu RONJA byl rozšířen o diagnostický modul, umožňující vzdálené monitorování spoje, měření jeho základních přenosových vlastností aj. Článek přináší popis a ukázky získaných výsledků a představuje nově vytvořené rozhraní pro komunikaci s uvedeným diagnostickým modulem.

Autor:        P. Lafata, B. Bakala | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Katedra telekomunikační techniky zahajuje spolupráci se společností HUAWEI

Vydáno dne 07. 12. 2011 (3187 přečtení)

29. listopadu 2011 společnost HUAWEI podepsala s FEL ČVUTv Praze dohodu o vzájemné spolupráci. Předmětem této spolupráce je vybavení laboratoře nejnovějšími datovými prvky a poskytování školení pro obchodní partnery společnosti HUAWEI.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Firma RLC darovala Katedře telekomunikační techniky analyzátor SDH

Vydáno dne 07. 12. 2011 (3281 přečtení)

Dne 9. listopadu proběhlo na Katedře telekomunikační techniky, Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze předání 2 ks analyzátorů Anritsu MP1552B pro rozhraní STM-1/4/16.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Mezinárodní konference TSP 2012 bude v Praze

Vydáno dne 07. 12. 2011 (1013 přečtení)

35. ročník konference Telecommunications and Signal Processing se bude konat v hotelu Diplomat 3. a 4. července 2012. Uzávěrka příspěvků již v únoru! Více viz zde.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

FTTx

* Pasivní optické sítě GPON s prodlouženým dosahem

Vydáno dne 01. 10. 2011 (7827 přečtení)

Reach Extended GPON Networks. V původní specifikaci pasivní optické sítě GPON byl omezen maximální dosah na 20 km a maximální rozbočovací poměr na 1:64. V praktických aplikacích se však často objevovaly požadavky na jejich zvýšení. Proto byly doplněny původní útlumové třídy i možnost využití optických zesilovačů, čímž vznikla varianta GPON s prodlouženým dosahem (Reach Extended GPON).

Autor:        P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Digitální zpracování signálu

* Automatic Knotclouds Placement Algorithm for Quadratic DMS-spline Function

Vydáno dne 06. 09. 2011 (11820 přečtení)

Tento článek se zabývá algoritmem přidělování přídavných bodů pro kvadratickou DMS-splajnovou funkci s ohledem na splnění podmínek normality. Řešení tohoto problému je předpokladem pro použití této funkce v modelově orientované videokompresi.

Autor:        M. Nemčík | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace a služby

* Ovládání generátoru síťového provozu z prostředí OPNET Modeler

Vydáno dne 29. 08. 2011 (3553 přečtení)

Control of a Network Operation Generator from an OPNET Modeler Environment. Článek se zabývá propojením simulace v OPNET Modeleru a generátoru síťového provozu (IxChariot), který je ovládán na základě dat extrahovaných ze simulace. Je popsán postup vytváření midddleware vrstvy přenášející data z OPNET do IxChariot.

Autor:        M. Bartl, K. Molnár | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

* Podzimní termíny kurzů z oblasti mobilních a telekomunikačních sítí

Vydáno dne 20. 08. 2011 (2845 přečtení)

Aktuální kurzy pravidelně vypisované na ČVUT FEL pod značkou Traningpoint naleznete zde. pokud máte zájem o jiné termíny pro více účastníků či jiná témata naleznete kontakt zde.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Konference Optické komunikace OK 2011

Vydáno dne 20. 08. 2011 (2962 přečtení)

Již tradiční akce se uskuteční v hotelu Olympik Praha ve dnech 21. a 22. října 2011. Vzhledem k širokému záběru a snaze oslovit různé cílové skupina je konference rozdělena do těchto sekcí: Vědecká sekce (příspěvky v jazyce anglickém), Aplikační a technická sekce, Komerční sekce, Vzdělávací sekce. Více viz odkaz.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

VDSL/VDSL2

* Spektrální profil přípojek VDSL2 vybraný pro sítě v ČR

Vydáno dne 10. 04. 2011 (8673 přečtení)

VDSL2 Spectral Profile for Czech Republic. Článek popisuje konkrétní variantu vybranou pro přístupové sítě v České republice na základě podmínek správy spektra vydaných společností Telefónica O2 CR. Dále diskutuje dosažitelné přenosové rychlosti za různých podmínek.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

FTTx

* Pasivní optické sítě s rychlostí 10 Gbit/s

Vydáno dne 10. 03. 2011 (16373 přečtení)

10 Gbps Passive Optical Networks. Nové specifikace pasivní optické sítě s přenosovými rychlostmi 10 Gbit/s vznikly jak na půdě IEEE (10GEPON), tak ITU (XG-PON). Článek porovnává nové varianty s variantami předchozími i navzájem mezi sebou.

Autor:        P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace, sítě a služby

* Robustness of Language Models for Speech Recognition

Vydáno dne 09. 03. 2011 (5963 přečtení)

Multimodální gramatiky se s výhodou využívají pro rychlé vytvoření integračních a inteligentních schopností pro interaktivní systémy, které podporují současné použití vícenásobných vstupních modalit. Multimodální gramatiky však mohou být nestabilní při neočekávaném nebo chybném vstupu. Zkoumá se proto řada různých postupů pro zvyšování robustnosti multimodální integrace a inteligence.

Autor:        M. Bazhenova | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Měření

* Měřící pracoviště pro vícepárové metalické kabely

Vydáno dne 13. 02. 2011 (4796 přečtení)

Workplace for Measurement of Multi-pair Metallic Cables. Objektivní a reprodukovatelné měření symetrických vedení při vysokých kmitočtech vyžaduje korektní připojení k měřicí aparatuře. Vícepárové kabely vyžadují měření všech kombinací párů pro získání charakteristik útlumu a přeslechů, což je vhodné provádět pomocí elektronicky řízených VF přepínačů.зеленый кофе для похудения

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Lokalizace polohy

* GPS Communicator – Tool for Analysis of NMEA Protocol

Vydáno dne 07. 02. 2011 (10321 přečtení)

Nástroj pro analýzu protokolu NMEA. NMEA protocol is used for communication between GPS chip and host device in navigation equipment. The software tool developed for analyzing of NMEA is introduced and presented in this paper. The interface of the developed software enables to monitor visible satellites, levels of signal received from satellites, monitor MNEA communication, and determination of user’s location based on analysis of information received from satellites.

Autor:        Z. Bečvář, R. Hák | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Laboratoř sítí a elektronických komunikací v rutinním provozu

Vydáno dne 26. 01. 2011 (4065 přečtení)

Tisková zpráva přibližuje nově rekonstruovanou laboratoř na ČVUT FEL v Praze.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

Aplikace a služby

* Přípravky pro výuku v oblasti konvergovaných přenosových sítí

Vydáno dne 20. 01. 2011 (4500 přečtení)

Preparation for teaching in the converged transmission networks. Základ dnešních sítí tvoří protokoly IP a Ethernet s nimiž spolupracují klasické telekomunikační technologie, např. Ethernet over SDH nebo TDM over IP. K podpoře výuky uvedených technologií byly využity přípravky vytvořené ve společnosti TTC.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Technologie

* Rozšíření funkcionality optického pojítka

Vydáno dne 30. 12. 2010 (7961 přečtení)

Improving the Functionality of Free-Space Optical Link. Článek pojednává o realizaci optického spoje volným prostorem (atmosférou) na základě doplněného návrhu projektu RONJA, popisuje základní bloky pojítka a jejich funkci a následnou instalaci a zprovoznění funkčního vzorku na Katedře telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze.

Autor:        B. Bakala, P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

index | 41-60 | předchozí | následující | Celkem 309 článků

Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.