Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
17. ročník
Dnešní datum: 19. 07. 2019  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

PLC

* Modelování sítě silových vedení s hliníkovými vodiči

Vydáno dne 29. 12. 2010 (3886 přečtení)

Network Modeling of Power Lines with Aluminum Conductors. Na základě měření byly sestaveny modely pro konkrétní typy silových vedení s hliníkovými vodiči používanými ve starších panelových bytech. Pro modelovaní sítě se počítá s kaskádou více úseků a s mnohonásobnými odbočkami. Na základě modelování lze odhadnout dosažitelnou přenosovou rychlost systému PLC.

Autor:        J. Vodrážka - J. Vobořil | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace a služby

* Možné způsoby přenosu audiovizuálních dat z akrobatických letadel

Vydáno dne 22. 12. 2010 (4417 přečtení)

Possibilities of Audiovisual Data Transmission from Aerobatic Aircraft. Článek seznamuje s principy řešení bezdrátového přenosu digitálních toků z rychle se pohybujících objektů. Uvádí problémy spjaté s řešením a představuje konkrétní možnost realizace.

Autor:        V. Machula, Z. Kocur | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Elektronika a audio

* Měřič vybíjecích charakteristik 3V baterií

Vydáno dne 22. 12. 2010 (4372 přečtení)

Popis vzorku zařízení k analýze vlastností baterií. Součástí zařízení je programové vybavení spolupracující s vyhodnocením naměřených dat na PC.

Autor:        J. Zavrtálek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Bezpečnost

* Autentizační metody založené na biometrických informacích

Vydáno dne 18. 11. 2010 (8661 přečtení)

Authentication Methods Based on Biometric Information. Biometrické informace jsou jedinečné pro každý identifikovaný subjekt, proto se významně rozšiřuje jejich využití při autentizaci. Úvod článku je věnován obecnému představení problematiky, dále jsou představeny mnohé aktuálně používané i do budoucna perspektivní metody. U metod jsou zdůrazněny možnosti jejich využití, jejich princip a také bezpečnostní aspekty z hlediska možností útoků.

Autor:        R. Beneš | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

* Konference o teleinformatice TINF 2010

Vydáno dne 09. 11. 2010 (2992 přečtení)

"Staro-nová" akce se uskuteční 30. listopadu v kongresovém centru Praha viz zde.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

Elektromagnetická kompatibilita

* Pevné instalace a základní přístupy k realizaci stavebních objektů z hlediska EMC

Vydáno dne 04. 10. 2010 (5185 přečtení)

Fixed installations and basic methodology for constructing of buildings from the viewpoint of EMC. V článku je definován termín "systém pevných instalací", který vyžaduje nové přístupy pro dodržení podmínek elektromagnetické kompatibility. Jsou zohledněna hlediska stavebně-konstrukční a realizace silnoproudých napájecích systémů směřující ke zlepšení elektromagnetické kompatibility stavebních objektů.

Autor:        J. Svoboda | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Technologie

* Zobecněné přepínání přenosových elementů na základě značek

Vydáno dne 03. 10. 2010 (4118 přečtení)

Generalized Multiprotocol Label Switching. Článek volně navazuje na článek Automaticky přepínané optické sítě. Zaměřuje se na technologii zobecněného přepínání na základě značek (GMPLS), které je jednou z technologií umožňující automatizaci řízení přenosu v síti.

Autor:        O. Libenský, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Konference Radiokomunikace 2010

Vydáno dne 22. 09. 2010 (3176 přečtení)

Uskuteční se 3. - 5. listopadu 2010 v Domě kultury DUKLA v Pardubicích. Více viz odkaz.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Konference Optické komunikace 2010

Vydáno dne 22. 09. 2010 (3615 přečtení)

Již tradiční akce se uskuteční v hotelu Olympik Praha ve dnech 21. a 22. října 2010. Více viz odkaz.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

Parametry

* Zdokonalení modelu primárních parametrů metalických vedení

Vydáno dne 30. 07. 2010 (5854 přečtení)

Improving the Methods of Transmission Line Primary Parameters´ Modeling. V článku je představen způsob měření a výpočtu primárních parametrů pro konkrétní metalický kabel a jsou určeny parametry modelu homogenního vedení dle British Telecom. Model je doplněn o pseudonáhodně generovanou složku pro věrnější modelování průběhů primárních parametrů.

Autor:        M. Hampl, P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

PLC

* Modelování silnoproudých vedení II – simulace ukázkové sítě

Vydáno dne 21. 07. 2010 (12505 přečtení)

Power Line Modelling II - Simulation of sample network. Příspěvek se zabývá modelováním ukázkové topologie distribuční sítě pomocí dvou metod a sestavením výsledného modelu silnoproudé sítě pro simulaci datové komunikace.

Autor:        P. Mlýnek, M. Koutný, J. Mišurec | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

PLC

* Modelování silnoproudých vedení I – metody

Vydáno dne 21. 07. 2010 (13125 přečtení)

Power Line Modelling I - Methods. Příspěvek je zaměřen na matematický popis silnoproudých vedení, který umožní toto vedení modelovat pro účely datové komunikace.

Autor:        P. Mlýnek, M. Koutný, J. Mišurec | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

Technologie

* Automaticky přepínané optické sítě

Vydáno dne 21. 06. 2010 (6732 přečtení)

Automatically Switched Optical Networks. Trendem v oblasti transportních sítí jsou mimo jiné automatizované systémy řízení, které umožňují dynamické přidělování síťových prostředků. V této oblasti se vyprofilovaly dvě dominantní technologie, které nabízejí podobné funkce. V tomto článku se podíváme na první z nich – automaticky přepínané optické sítě (ASON).

Autor:        O. Libenský, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Konference Nové možnosti služeb moderní telekomunikační techniky

Vydáno dne 13. 06. 2010 (3056 přečtení)

Proběhne 22. - 23. 6. 2010 na Novotného lávce 5 v Praze 1. Více informací.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Internet věcí - přednáška profesora Sanjay E. Sarmy v Praze

Vydáno dne 03. 06. 2010 (3525 přečtení)

Dne 29.4.2010 se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze uskutečnila unikátní přednáška celosvětově uznávaného odborníka, technologického vizionáře v oblasti RFID a Internetu věcí, spoluzakladatele AUTO-ID Centra na MIT.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

QoS

* Hodnocení kvality IPTV

Vydáno dne 27. 05. 2010 (12512 přečtení)

Quality Assessment of IPTV. Článek pojednává o různých metodách hodnocení kvality televizního vysílání prostřednictvím sítí s protokolem IP. V článku jsou uvedeny výsledky testů v souvislosti s impulsním rušením u přípojek ADSL.

Autor:        J. Krejčí, T. Zeman | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Optimalizace

* Návrh směrování v síti s protokolem IP verze 6

Vydáno dne 17. 05. 2010 (4739 přečtení)

Proposal routing in IP version 6 network. Článek se zabývá návrhem směrování hypotetického tranzitního poskytovatele Internetu střední velikosti. V návrhu je zohledněno připojení zákazníků, propojení s poskytovateli stejné velikosti a připojení do sítě dalšího tranzitního poskytovatele. Popisuje virtuální laboratoř, vytvořenou programem GNS3, pomocí které byl proveden návrh a simulace sítě prostřednictvím virtuálních směrovačů.

Autor:        L. Čepa, J. Hájek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Technologie

* Vývoj optické hierarchie OTH k plné podpoře Ethernetu

Vydáno dne 15. 05. 2010 (4932 přečtení)

Optical Hierarchy Development for Ethernet Support. Optická hierarchie založená na vlnovém multiplexování DWDM slouží k budování vysokorychlostních páteřních optických sítí. Vedle toho se používá v OTH i multiplexování TDM pro efektivní využití všech vlnových délek. Nárůst přenosových rychlostí vedl ke standardizaci a nutnosti podporovat rozhraní Ethernet s rychlostmi 40 a 100 Gb/s.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Digitální zpracování signálu

* Alternative Tools for Embedded Signal Processing Applications Development

Vydáno dne 13. 05. 2010 (8249 přečtení)

Evaluation of Image Processing Performance on Blackfin DSP. This paper investigates the use of an alternative software development tool – GNU tool chain for Blackfin® processor family. The main focus is on the comparison between the commercial product and its GNU alternative. The final code performance and optimization for image-processing code is also discussed.

Autor:        O. Pribula, J. Fischer | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Vybrané aspekty rušení v plně optických přenosových sítích

Vydáno dne 19. 04. 2010 (9812 přečtení)

Selected Aspects of Impairments in Optical Transfer Networks. Článek se zabývá problematikou plně optických přenosových sítí, využívajících vlnového multiplexu (Wavelength Division Multiplex - WDM). Provádí rozbor vlivů působících na kvalitu přenosu datové informace, porovnává dvě odlišné metody monitorování OSNR podél trasy.

Autor:        M. Kozák, M. Lucki, L. Boháč | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

index | 61-80 | předchozí | následující | Celkem 309 článků

Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.