Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s

Autor: L. Boháč <bohac(at)fel.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Řešené projekty, Vydáno dne: 18. 04. 2005

Projekt řešený za podpory Grantové agentury České republiky v letech 2004 až 2006 s plným názvem "Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s po vláknech G.652 bez použití linkových EDFA s ohledem na dosažení maximální přenosové vzdálenosti".

Registrační číslo: GA 102/04/0773
Řešitel: ing. Miroslav Karásek, DrSc. – Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR
Spoluřešitel: ing. Jan Radil – CESNET, z.s.p.o
Spoluřešitel: ing. Leoš Boháč, Ph.D. – ČVUT v Praze, FEL
Doba řešení: 2004 - 2006

Cílem projektu je optimalizace přenosu dat s bitovou rychlostí 10 Gbit/s po vláknech SMF bez linkových zesilovačů a najít optimální architekturu systému, umožňující maximální vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem při využití výkonových EDFA a zesílení v SMF a DCF vláknu na principu stimulovaného Ramanova rozptylu.

fern plants garden office