Simulace xDSL doplněna o vkládání souboru s rušením

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: xDSL, Vydáno dne: 24. 03. 2006

Bylo provedeno doplnění programu Simulace přípojek xDSL tak, aby bylo možno uživatelsky zadat rušení v časové (vzorky průběhu) nebo frekvenční oblasti (průběh PSD).

Pro oba případy je možné k zadanému rušení ze souboru přidat libovolně zvolenou skladbu dalších zdrojů rušení a tím odhadnout cílovou přenosovou rychlost při vyšší penetraci digitálními systémy, než je v současnosti. V tomto případě doporučujeme použít uživatelskou volbu míry přeslechů odpovídající nikoli nejhoršímu případu v kabelu, jako u standardní simulace, ale průměrné míře přeslechu, jinak výsledky vyjdou příliš pesimistické. Bližší popis.