FTTx fórum pro ČR a SR

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: FTTx, Vydáno dne: 22. 05. 2006

V rámci České a slovenské společnosti pro fotoniku vzniklo neformální sdružení pro podporu rozvoje optických přístupových sítí.

Na konferenci Optické komunikace 2005 vznikla myšlenka založit české a slovenské FTTx fórum s názvem FTTx Forum-czsk. Činnost Fóra má zahrnovat:
• osvětovou a vzdělávací činnost
• shromažďování a šíření informací o nasazování optiky v přístupových sítích v ČR, SR a v dalších zemích
• výměnu zkušeností na pracovních setkáních i elektronickými prostředky
• koordinační činnost s cílem napomoci zavádění optiky do přístupových sítích v ČR a SR
• propagace cílů Fóra na veřejnosti i při jednáních s různými institucemi.

Tribunou Fóra má být webová stránka České a slovenské společnosti pro fotoniku.

Než bude zvolen orgán Fóra, jeho činnost bude v návaznosti na evropský projekt BReATH (Broadband e-services for the home) koordinovat odpovědný řešitel projektu za ČR Ing. Anton Kuchar, CSc. Ph.D., pracovník Ústavu radiotechniky a elektroniky (ÚRE) AV ČR.