O serveru, redakční rada, pokyny pro autory a recenzenty

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Řešené projekty, Vydáno dne: 23. 10. 2007

Access server vznikl na FEL ČVUT v Praze za podpory Grantové agentury ČR v roce 2001 v rámci projektu "Zvyšování efektivnosti přenosu po kabelových přenosových médiích v přístupových sítích" na platformě Zope. Následně bylo zaměření serveru rozšířeno a nyní jsou zde publikovány výsledky výzkumu a další informace nejen z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.

Důležitá data:

Předseda redakční rady: биглион
Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

Členové redakční rady:
Ing. Robert Bešťák, Ph.D. - ČVUT FEL Praha
Ing. Leoš Boháč, Ph.D. - ČVUT FEL Praha
Prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc. - ČVUT FEL Praha
Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc. - SITEL Praha групон
Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. - VUT FEKT Brno
Doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. - VŠB TU FEI Ostrava
Ing. Ondřej Hudousek, Ph.D. - T-Mobile Czech Republic a.s.
Ing. Petr Jareš, Ph.D. - ČVUT FEL Praha
Ing. Pavel Lafata, Ph.D. - ČVUT FEL Praha
Ing. Antonín Heřmánek, Ph.D. - TTC Marconi Praha

Výkonný redaktor:
Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

Pokyny pro autory

Je možné publikovat původní vědecké a odborné články (vycházející z vlastního výzkumu v typickém členění úvod, přehled problematiky, metodologie, výsledky, diskuse, závěr) a původní přehledové vědecké a odborné stati se zaměřením na oblast telekomunikací a související obory. Za obsahovou část a jazykovou úroveň ručí autor. Články procházejí recenzním řízením. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění článku, pokud nezapadá do odborného profilu časopisu nebo nemá odpovídající odbornou či jazykovou úroveň.

Vedle původních vědeckých a odborných článků jsou zveřejňovány tiskové zprávy informující o aktuálním dění a zajímavostech v oboru. Tiskové zprávy nejsou odbornými publikacemi a nepodléhají recenznímu řízení. O jejich zveřejňování rozhodují členové redakční rady.

K dispozici je pro autory šablona příspěvku, který se publikuje ve formátu html. Povinnou součástí článku je stručný souhrn a klíčová slova v angličtině rozsahu cca 500 až 1000 znaků.

Příspěvky jsou vydávány v dávkách (číslech) typicky třikrát ročně k datům 15.5. - 15.10. - 15.12.
Příspěvky je možno zasílat na adresu redakce průběžně, uzávěrky čísel jsou typicky k datům 15.4. - 15.9. - 15.11.

Pokyny pro recenzenty

Úkolem recenzenta je zejména vyjádřit se k původnosti a odborné úrovni článku, k čemuž je k dispozici formulář posudku recenzenta ve formátu .txt. Recenzent též navrhuje případné korekce a změny v článku a doporučuje článek k vydání či přepracování.