Podmínky používání materiálů dostupných na Access serveru

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Řešené projekty, Vydáno dne: 19. 11. 2007

Copyright © 2007 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky. All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.

Máte oprávnění používat materiály ze serveru access.feld.cvut.cz pokud splníte následující podmínky:

Použití za jiným účelem je trestné podle autorského, občanského nebo trestního práva.

Úplné nebo částečné kopírování či imitování designu stránek access.feld.cvut.cz je zakázáno. Žádná loga, grafika či obrázky nesmí být bez výslovného souhlasu autora kopírovány ani rozšiřovány.

Obsah serveru
Redakční rada věnuje maximální pozornost kontrole a recenzi zveřejněných materiálů, neručí však za obsahovou a jazykovou správnost ani původnost zveřejněných článků a dokumentů. Redakční rada nenese zodpovědnost za přímé či nepřímé finanční ani majetkové újmy, sníženou použitelnost majetku, poškození smluvních vztahů, protiprávní jednání, poškození zdraví ani za jakékoliv jiné újmy v souvislosti s používáním zveřejněných materiálů.

Ochranné známky
Názvy skutečných společností a produktů zde uvedených mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.

Copyright © 2007 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky. All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.