Aktivní diferenciální sondy

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Měření, Vydáno dne: 18. 11. 2007

Popis funkčního vzorku sond vhodných k měření na symetrických rozhraních a vedeních, např. pro účely testování přípojek xDSL, včetně injekce šumu a monitorování přenášených signálů.

Diferenciálních sondy navržené a vyvinuté na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze byly optimalizovány pro použití v laboratoři přenosové techniky na měření přenosových charakteristik symetrických vedení a jejich přeslechů a jsou použitelné pro měření v pásmu 0 až 100 MHz a rozhraních o impedancích 100 Ω, 120 Ω, 135 Ω, 66,6 kΩ (přímé propojení na symetrický vstup). Díky modulárnosti lze realizovat i jiné impedance pomocí níže uvedených nástavců.

Vznikly následující funkční vzorky:

Seznam nástavců:

sonda

Ukázka provedení funkčního vzorku

Parametr

Sonda N/S

Sonda S/N

Kmitočtový rozsah

0 Hz až 30 MHz ± 0,5 dB

Vstupní impedance

50 W

105, 600, 135, 120,100 W

Výstupní impedance

11 k, 600, 135, 120,100 W

50 W

Vstupní kapacita

< 10 pF

< 10 pF

Útlum odrazu

> 20dB

> 20dB

Maximální napětí

> 1,3 Vef

2,3 Vef 

Zesílení

1 x

1 x

Rušivé produkty

< - 70 dBc

Zkreslení THD

< - 80 dBc

Zkreslení IM

< - 80 dBc

Šum

< - 115 dBm / Hz (100 Hz – 30 kHz)

< - 132 dBm / Hz (30 kHz – 150 MHz)

Parametry měřicích sond

sonda_prenos

Naměřený přenos sond v kaskádě

Realizované sondy mají parametry nejen srovnatelné se symetrizačními  měřicími transformátory, ale v oblasti nízkých kmitočtů je výrazně převyšují. Sondy mají mnohem širší přenášené pásmo, než je u možné měřicích transformátorů. Dále je výhodná jejich univerzálnost z hlediska jednoduché změny hodnoty výstupního / vstupního odporu, což u symetrizačních transformátorů není možné, neboť umožňují jeden poměr vstupních / výstupních impedancí.

PROTOŽE SONDY BYLY VYVINUTY PRO MĚŘENÍ NA SYMETRICKÝCH VEDENÍCH V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH, NEJSOU JEJICH VSTUPY CHRÁNĚNY PROTI PŘEPĚTÍ A DÁLE JSOU SONDY SS VÁZÁNY.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Havlan, Ph.D., havlan@fel.cvut.cz

Funkční vzorky vznikly v rámci výzkumného záměru MSM6840770014.