Rozbočovač pro SHDSL

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: SHDSL, Vydáno dne: 27. 11. 2007

Popis realizovaného vzorku rozbočovače pro digitální účastnické přípojky SHDSL (Single-pair High-bit-rate Digital Subscriber Line), který umožňuje koexistenci těchto přípojek s analogovými telefonními přípojkami (POTS - Plain Old Telephone Systém), obdobně jako je tomu u přípojek ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).  

Současné využití přípojek SHDSL a POTS na jednom páru metalického vedení, tzv. SHDSL over POTS (SHDSLoPOTS), je jedním z nestandardních uspořádání přípojek SHDSL, které se při jejich vývoji neuvažovalo. Jedná se o přenos hovorového signálu v koexistenci s datovou komunikací přípojky SHDSL. Současný přenos telefonního (POTS) a datového (SHDSL) signálu je umožněn díky zařízení, které se nazývá rozbočovač (splitter). Rozbočovače jsou standardně používány u přípojek ADSL a VDSL, můžeme si ho představit jako tříportové zařízení, které je tvořeno paralelním spojením filtrů typu dolní a horní propust, kde první z nich propouští pouze telefonní signály (300-3400 Hz) a druhý naopak pouze signály SHDSL (12-750 kHz). Předpokládá se, že oba filtry jsou ve své podstatě pasivní, z důvodu jednoduchosti a zabezpečení funkčnosti v případě selhání napájení.

Při našem návrhu řešení jsme vycházeli z předpokladu, že máme k dispozici rozbočovač ADSL obsahující pouze filtr typu dolní propust, který použijeme k oddělení signálů POTS. Návrh se tedy soustředil jen na filtr typu horní propust, který nám doplnil funkci zmíněného rozbočovače a odděluje signály SHDSL. Pro návrh kompletního rozbočovače, který by obsahoval jak filtr typu dolní propust, tak i horní propust, lze vycházet z metodiky uvedené v článku Návrh rozbočovačů pro přípojky ADSL a VDSL. Detailní popis samotného návrhu a vlastností navrženého rozbočovače pro SHDSLoPOTS je uveden v článku Současný provoz telefonní přípojky a SHDSL.

K ověření funkčnosti zařízení bylo provedeno jak měření parametrů vlastního rozbočovače, tak měření celého přenosového řetězce spolu s SHDSL modemy. Měření parametrů rozbočovače bylo provedeno pomocí obvodového analyzátoru Rohde&Schwarz. Příklad frekvenční závislosti vložného útlumu je uveden v grafu.

grafSHDSLoPOTS

Průběh vložného útlumu

Navržený rozbočovač (SHDSL over POTS) je použitelný pro vyšší přenosové rychlosti (cca nad 1,5 Mbit/s) a pro kratší přípojky s dostatečnou šumovou rezervou. Tento závěr odpovídá předpokladům, kdy s rostoucí přenosovou rychlostí se zvětšuje i šířka využívaného frekvenčního pásma a tedy se snižuje vliv odfiltrování dolní části pásma pod kmitočtem 12 kHz.

Kontaktní osoby: Ing. Tomáš Prokop, prokot1@fel.cvut.cz, Ing. Jiří Vodrážka Ph.D., vodrazka@fel.cvut.cz

Funkční vzorky vznikly v rámci výzkumného záměru MSM6840770014.