Laboratorní verze simulátoru xDSL

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: xDSL, Vydáno dne: 05. 12. 2007

Vedle on-line verze simulátoru xDSL byla publikována na Matlab serveru laboratorní verze určená ke spuštění na lokálním počítači.

Čtěte pozorně podmínky pro použití. Stažení souborů programu je možné po zaregistrování na Matlab serveru.


Laboratorní verze programu dostupná v sekci Ke stažení má všechny vlastnosti veze, která je umístěna na WWW simulačním serveru. Navíc pak je možné v laboratorní verzi nahrát soubor s průběhem přenosové funkce vedení, která byla změřena na reálném úseku vedení nebo získána z jiného simulačního programu. Laboratorní verze pak umožňuje i zadávání hodnoty bílého šumu na pozadí AWGN v přenosovém traktu (obvykle AWGN = -140 dBm/Hz). Zobrazuje také větší paletu grafů v rámci výsledků jednotlivých simulací. Například vysílací spektrální výkonovou hustotu jednotlivých přípojek xDSL, průběhy funkcí přeslechů a průběhy výsledných přeslechů na blízkém i vzdáleném konci, odstupy signálu od šumu v závislosti na frekvenci a u některých typů přípojek xDSL i počet alokovaných bitů v jednotlivých subkanálech. Pro testy výkonnosti přenosu přípojek, v závislosti na délce vedení, umožňuje i automatizované výpočty v zadaném intervalu délek vedení. Laboratorní verze také umožňuje provést kontrolu, zda-li četnost výskytu jednotlivých amplitud v časovém průběhu rušení odpovídá doporučení ITU-T.