Program pro simulaci odolnosti ADSL proti radiovému rušení

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: ADSL/ADSL2+, Vydáno dne: 18. 12. 2007

Program pro výpočet propustnosti přípojky ADSL za přítomnosti radiového rušení je k dispozici ke stažení na Matlab serveru.

Program slouží k odhadu výkonnosti přenosu přípojky ADSL v různých podmínkách přenosu se zohledněním radiového rušení (RFI). Je vytvořen v prostředí GUIDE Matlab 7.0. Program nabízí výběr kombinací, pro které se simulace provádějí v závislosti na vlastnostech jednotlivých přípojek. Tyto programy obsahují několik předdefinovaných rušících rádiových modelů a jeden uživatelský (user) model. User model lze využít pro definování až 10 libovolných zdrojů AM rádiového rušení.

Grafické simulační prostředí programu je rozděleno do tří částí. V levé horní části se zobrazují výsledky simulací. Hned pod výsledky jsou umístěny dva grafy, které zobrazují výsledné průběhy simulací a strukturu použité testovací smyčky. V pravé části okna jsou umístěny ovládací prvky simulací. Více informací. Stažní možné po registraci na Matlab serveru.

Program vznikl s podporou výzkumného záměru MSM6840770014.