Projekt BE-TEX

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Řešené projekty, Vydáno dne: 23. 07. 2008

V tomto roce se rozbíhá řešení projektu FI-IM5/202 (BE-TEX) Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v programu Impuls.

Projektu se účastní tým z Katedry telekomunikační techniky FEL, ČVUT v Praze jakožto spoluřešitel, řešitelem je společnost NYKLÍČEK a spol. s.r.o. a druhým spoluřešitelem VÚB a.s. Doba řešení 2008-2010. Náplní projektu je výzkum a vývoj délkových a plošných textilií určených k ochraně člověka a zařízení před vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením na principu zeslabení a odstínění zdrojů vysokofrekvenčních signálů. Tým z Katedry telekomunikační techniky se bude zabývat zejména metodikou měření účinnosti stínění.