Projekt vysokorychlostního mikrovlnného spoje

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Řešené projekty, Vydáno dne: 23. 07. 2008

V tomto bylo zahájeno řešení projektu FI-IM5/115 Vysokorychlostní mikrovlnný spoj mezi dvěma body s přenosovou rychlostí 256 Mbit/s s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Projektu se účastní tým z Katedry telekomunikační techniky FEL, ČVUT v Praze jakožto spoluřešitel, řešitelem je společnost SVM MICROWAVES, s.r.o. Doba řešení 2008-2010. Náplní projektu je průmyslový výzkum v oblasti mikrovlnných distribučních systémů a výzkum a vývoj nového typu vysokorychlostního mikrovlnného spoje s přenosovou rychlostí 256 Mbit/s a adaptivním systémem pro řízení výkonu.