Rychlost se měří v km?

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Aktuality, úvahy, komentáře, Vydáno dne: 29. 09. 2008

Komentář: Významný provozovatel připojení k Internetu navyšuje přenosové rychlosti, ale přitom neví, jakou jednotkou správně tyto rychlosti vyjádřit, což je smutné, ostudné a matoucí.

Nejprve mne upoutaly obrovské reklamní panely. Rychlost přenosu udaná v Mb! Dobrá. Asi se písmenka ztrácejí někde v místě přetrženého kabelu, který nezvládá takový průtok. Tvůrčí pojetí reklamní agentury... Ale když se mi do rukou dostaly letáky a i poštou přišla informace "Zrychlujeme na 8 Mb", usoudil jsem, že něco není v pořádku. Buď někdo skutečně neví, jaká je správná jednotka, nebo mu je to jedno a myslí si, že hloupý uživatel chybu nepozná. Jak ale máme studenty učit korektní technické vyjadřování, když kolem vidí takové bludy? Což nějaký prodejce aut běžně tvrdí zákazníkovi, že maximální dosažitelná rychlost je 350 km? Možné to je, ale není moc pravděpodobné, že by taková chyba pronikla do reklamní kapaně za mnoho miliónů.

Z jiného úhlu pohledu: dá se předpokládat, že všichni uživatelé přípojky ADSL/2/2+ dosáhnou rychlostí 8 nebo 16 Mb/s? Dovoluji si tvrdit, že nikoli. Někteří budou mít prostě smůlu. Jakého vysvětlení se jim dostane? Jistě, jedná se asi o jeden z posledních pokusů, jak zmírnit stagnaci prodeje ADSL. Nebylo by však daleko lepší přijít s něčím revolučnějším? Třeba konečně začít na přípojkách provozovat VDSL2 s možností ještě daleko vyšších rychlostí (i když i v tomto případě pro omezený okruh uživatelů). Nebo začít s optickým vláknem zavedeným až do domu, ze kterého se dnes těší již mnoho blízkých sousedů na Slovensku? Samozřejmě je otázkou, jakou rychlost připojení své domácnosti k síti vlastně reálně potřebujeme. Jak kdo... Jsou tací, kteří potřebují mít nejvyšší rychlost připojení, nejdražší auto, největší dům, nejdelší penis. Ale to je již reklama na úplně jiné produkty.

-jv-