Systém vysokorychlostního bezdrátového přenosu dat z rychle se pohybujících objektů

Autor: Z. Kocur, M. Šafránek <kocurz1(at)fel.cvut.cz?cc=safram1(at)fel.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Bezdrátový přenos, Vydáno dne: 29. 12. 2008

Byl navržen a zkonstruován systém sloužící k přenosu videa z rychle se pohybujících objektů. Systém je možné umístit např. do akrobatických letadel typu SU-29 a SU-31, ve kterých byl také úspěšně otestován.

Přenosový systém slouží k přenosu videa z rychle se pohybujících objektů. Systém je složen z přenosové části založené na technologii dle standardu IEEE 802.11a, která je upravena pro zvýšení spolehlivosti přenosu dat. Dále je vybaven soustavou kodérů a dekodérů převádějících obraz z analogových kamer umístěných na pohybujícím se objektu do digitální podoby. Vyšší zabezpečení přenášených dat je dosaženo použitím nezávislých paralelních datových kanálů a speciálních anténních systémů. Systém je umístěný do speciálního boxu, který je možné umístit do akrobatických letadel typu SU-29 a SU-31.

letadlo1
The System For High Speed Wireless Data Transmission From Quickly Moving Objects

Transmission system is usable for transmitting video stream from quickly moving objects. System is composed of wireless transmission part based on IEEE 802.11a which is adjusted for safety of transmitted data. System is in an appropriate style equipped with highly standard and video coder/decoder patterns which convert video stream from the analogue cameras situated on a moving object to digital form. Higher safety of transmitted data is accomplished by using of independent parallel data channels and special antenna systems. System is positioned to a special box which could be placed into to the aerobatic planes SU-29 and SU-31 type.

letadlo2

Kontakt: Ing. Zbyněk Kocur