Systém pro sběr dat a komunikaci české polární základny

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Aktuality, úvahy, komentáře, Vydáno dne: 23. 01. 2009

Tým z Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze v koordinaci s Centrem pro spolupráci s průmyslem vyvinul systém pro sběr dat a komunikaci české polární základny v Antarktidě na ostrově Jamese Rosse. Systém byl v prosinci 2008 úspěšně spuštěn do provozu.

Systém, který byl pracovně označen „Bender I“, se skládá z několika subsystémů, je konstruován pro náročné polární podmínky, spolehlivý bezobslužný provoz a je použitelný i pro jiné aplikace obdobného typu.

Víceúčelové zařízení pro zajišťování spolehlivé funkce systému pro komunikaci a sběr dat

Watchdog kontroluje správnost funkce ostatních zařízení a řeší problémy způsobené jejich nesprávnou funkcí. Protože zařízení mohou být vystavena extrémním mrazům a poté kondenzaci vody, je možné očekávat snížení spolehlivosti zařízení. Pro případ nesprávné funkce jakéhokoliv zařízení byla vytvořena náhradní řešení, která Watchdog realizuje. Watchdog dále zabezpečuje zapínání systému v určitých časových intervalech, vzdálené probuzení systému pomocí telefonu, vzdálené sledování stavu zařízení, manuální nastavení provozu zařízení a napájení všech zařízení.

WatchDog

Komunikační centrála a rozhraní KomR

KomR je komunikačním rozhraním systému Bender I, které realizuje sestavování a rušení VPN tunelů k serverům připojeným k Internetu. Zprostředkovává připojení k Internetu pomocí satelitního systému a realizuje interní bezdrátovou síť. KomR je uzpůsoben pro bezobslužnou práci v nízkých teplotách a při častých výpadcích napájení. Pomocí KomR rozhraní lze systém Bender I vzdáleně probouzet, uspávat a konfigurovat.

Jednotka pro automatizovaný sběr dat AuSbeD

AuSbeD je systémem pro automatizovaný sběr dat systému Bender I, který využívá senzorové sítě. Systém automaticky v časových intervalech shromažďuje data ze senzorové sítě, ukládá je na MiniPC, které je centrálním prvkem systému Bender I, a následně je přenáší na server.

Kontaktní osoba: Zbyněk Kocur