Nové programy pro odhad kvality telefonní komunikace

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Aktuality, úvahy, komentáře, Vydáno dne: 06. 11. 2009

V souvislosti s nástupem tzv. širokopásmových kodeků byly vytvořeny nové programy pro výpočet R-faktoru a parametru MOS na Matlab serveru.

Program Odhad R-faktoru pro klasickou i širokopásmovou telefonii počítá R-faktor ve dvou variantách - rozsah do 130 nebo do 100 na základě E-modelu. Následně je odhadnut i parametr MOS. Výpočet je možno provádět v závislosti na zvoleném proměnném parametru.

Program Přepočet hodnoty z MOS na R - faktor počítá čtyři různé hodnoty pro: klasický přepočet jen pro kodeky do 3,4 kHz (R-faktor do 100), širokopásmové kodeky 7 kHz s lineární interpolace a exponenciální interpolací (R-faktor do 130) a univerzální přepočet i s kombinací kodeků (R-faktor do 100). Více v příspěvku.