Internet věcí - přednáška profesora Sanjay E. Sarmy v Praze

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: RFID, Vydáno dne: 03. 06. 2010

Dne 29.4.2010 se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze uskutečnila unikátní přednáška celosvětově uznávaného odborníka, technologického vizionáře v oblasti RFID a Internetu věcí, spoluzakladatele AUTO-ID Centra na MIT.

RFID (Radio Frequency Identification) je jednou z technologií sloužících k označování objektů či sběru dat. Nasazení této technologie v oblasti řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů po celém světě způsobilo vznik nové virtuální sítě. Protože RFID je aplikována na osoby i předměty, vzniká tak fenomén nazvaný Internet věcí.

Pokud se chcete o této problematice dozvědět víc, můžete si přečíst celý článek RFID - technologie pro internet věcí, který na publikačním serveru Katedry telekomunikační techniky FEL-ČVUT v Praze nabízí stručný náhled do této problematiky.

Z důvodu požadavku průmyslových partnerů na existenci koordinačního místa pro tyto technologie vznikla na půdě fakulty laboratoř RFIDLab. Laboratoř se věnuje nejen řešení technických problémů, ale také popularizační činnosti.

Ve spolupráci se sdružením GS1 Czech Republic, která je nejvýznamnější nadnárodní organizací zabývající se tvorbou globálních standardů a jejich implementací s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost logistických a dodavatelsko-odběratelských řetězců na globální úrovni, se nám podařilo uspořádat také ojedinělou přednášku.

V rámci Konference evropských komisařů pro ochranu dat a soukromí (která se konala na Pražském hradě ve čtvrtek 29. 4. 2010 v dopoledních hodinách) přicestoval do České republiky na pár dní i celosvětově uznávaný odborník na RFID a Internet věcí, technologický vizionář, profesor MIT (Massachusetts Institute of Technology) Sanjay E. Sarma.

Odpoledne téhož dne navštívil pan profesor také Fakultu elektrotechnickou, kde pronesl přednášku právě na téma internetu věcí. Jak bývá u uznávaných odborníků obvyklé, byl profesor Sarma velmi skromný a přátelský a také neobyčejně vstřícný k nápadu přednášky na naší fakultě.

Jeho přednáška v posluchárně 309 se věnovala filosofii internetu věcí a vizím, které jej provází a především provázet budou. Samozřejmostí byla i následující příjemná diskuze o otázkách RFID a internetu věcí. Pokud jste nestihli na přednášku a následující diskuzi dorazit, můžete zhlédnout její záznam. Profesor Sarma nám totiž umožnil své vystoupení natočit a nabídnout jej jak současným studentům, tak i našim neakademickým kolegům. Video je dostupné v sekci novinky RFIDLab.