Firma RLC darovala Katedře telekomunikační techniky analyzátor SDH

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Aktuality, úvahy, komentáře, Vydáno dne: 07. 12. 2011

Dne 9. listopadu proběhlo na Katedře telekomunikační techniky, Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze předání 2 ks analyzátorů Anritsu MP1552B pro rozhraní STM-1/4/16.

Zařízení bude využito v Laboratoři přenosové techniky a doplní vybavení pro diagnostiku laboratorní sítě SDH využité pro výuku budoucích odborníků na oblast telekomunikací. Součástí laboratoře je i DWDM systém dodaný společností RLC, systém pasivní optické sítě, a systémy metalické přístupové sítě ADSL/VDSL.

Dar předávali do rukou Doc. Ing. Jiřího Vodrážky, Ph.D. zástupci společnosti RLC Praha a.s. pan Jaromír Šíma (jednatel společnosti) a paní Marcela Kucbelová (obchodní ředitelka). RLC Praha a.s. je středně velkou ryze českou firmou působící na trhu komunikačních technologií od roku 1993 a své aktivity orientuje do oblasti dodávek a zajištění provozu systémů komunikační infrastruktury se speciálním zaměřením na optické spoje.