Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Řešené projekty, Vydáno dne: 16. 03. 2012

Projekt řešený za podpory grantu TA ČR ve spolupráci se společností CERTICON.

Registrační číslo projektu: TA02011015
Doba řešení: 2012 - 2014
TACRalfa

Anotace: Průmyslové a jim podobné aplikace budou klást stále vyšší nároky na přenos a zpracování dat vysokými rychlostmi se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí. Projekt přinese nové přístupy pomocí kombinace různých komunikačních kanálů a mezivrstvové spolupráci, díky které dojde k optimalizaci činnosti provozovaných aplikací. Budou vyvinuty nové algoritmy pro optimální využití přenosových cest. Výstupem budou prototypy zařízení pro následnou sériovou výrobu a komplexní řešení pro komerční využití.
TACR
банк михайловский