Vývoj adaptivních datových a procesních systém pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Řešené projekty, Vydáno dne: 16. 01. 2012

Projekt řešený za podpory grantu MV ČR ve spolupráci se společností CERTICON.

Registrační číslo projektu: VG20122014095
Doba řešení: 2012 - 2014
Anotace: Vývoj zařízení pro přenos a zpracování dat vysokými rychlostmi se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí ve vnitřních i venkovních podmínkách a ve vozidlech i za pohybu, např. pro nasazení v extrémních podmínkách, jakými mohou být zásahy IZS či jiných složek MV ČR nebo armády. Budou uvažované různé typy komunikačních kanálů a jejich vzájemné kombinace pro navýšení přenosové rychlosti, a to i při značné míře rušení, budou vyvinuty speciální algoritmy pro optimální využití přenosových kanálů. universal life insurance whole life insurance