Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
18. ročník
Dnešní datum: 27. 10. 2020  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 34 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-34 |
Bezdrátový přístup

* Mechanismus ARQ v sítích WiMAX

Vydáno dne 16. 12. 2008 (6185 přečtení)

Článek se zabývá mechanismem pro opravu chyb ARQ (Automatioc Repeat reQuest) v bezdrátových sítích založených na technologii WiMAX. Dále jsou v něm prezenovány výsledky měření vlivu ARQ na přenosovou rychlost mezi základnovou stanicí (BS) a účastnickou stanicí (SS) v závislosti na útlumu přenosového kanálu pro různé modulace.

Autor:        Z. Bečvář, D. Houska | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Bezdrátový přístup

* Experimentální a výukové pracoviště pro bezdrátové přenosové systémy

Vydáno dne 10. 12. 2008 (5360 přečtení)

Článek představuje testovací pracoviště vytvořené pro podporu výuky na Katedře telekomunikační techniky, které umožňuje studentům podrobné seznámení se s možnostmi systémů, které pracují v souladu se standardy IEEE 802.11a/b/g a IEEE 802.16-2004.

Autor:        P. Jareš, Z. Kocur | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Bezdrátový přístup

* Přístupové metody bezdrátových sítí

Vydáno dne 25. 11. 2008 (6177 přečtení)

Norma 802.11b a 802.11g definuje jako jednu ze základních přístupových metod k bezdrátovému médiu tzv. Distribuovanou koordinační funkci. Cílem tohoto článku je popsat přístupové metody tak, aby se mohl stát podkladem pro analýzu bezdrátových sítí 802.11e, u kterých je podporováno řízení kvality služeb.

Autor:        P. Kovář, V. Novotný | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Bezdrátový přístup

* Fyzická vrstva Wi-Fi

Vydáno dne 09. 05. 2008 (16664 přečtení)

Článek je zaměřen především na fyzickou vrstvu standardu pro bezdrátové lokální sítě a osvětluje principy chování bezdrátových zařízení kompatibilních se standardem IEEE 802.11 na rádiovém rozhraní. Obecné vlastnosti bezdrátových systémů byly popsány v předchozím článku s názvem „Bezdrátové systémy v přístupové síti“.

Autor:        Z. Kocur, M. Šafránek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Bezdrátový přístup

* Přenosy dat ve standardu IEEE 802.16 (WiMAX)

Vydáno dne 06. 05. 2008 (12619 přečtení)

Příspěvek se zabývá bezdrátovou technologií založenou na standardech IEEE 802.16, známou také jako WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Stručně definuje fyzickou a MAC vrstvu a analyzuje velikost režijní informace vzniklou na daných vrstvách. Dále je zhodnocena přenosová kapacita systému v závislosti na počtu uživatelů v síti.

Autor:        P. Mach | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Mobilní sítě

* Vývoj služeb v mobilních sítích

Vydáno dne 17. 03. 2008 (12326 přečtení)

Tento článek se věnuje vývoji služeb založených na mobilním systému GSM a platformě označované IMS (IP Multimedia Subsystem).

Autor:        M. Horák | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Bezdrátový přístup

* Bezdrátové systémy v přístupové síti

Vydáno dne 03. 02. 2008 (8399 přečtení)

Článek je úvodem do bezdrátových sítí založených na standardech známých pod označením Wi-Fi a WiMAX. Na něj budou navazovat další články obsahující řadu informací z oblasti aplikace, měření a dalšího vývoje těchto sítích vycházejících z experimentů a bohatých zkušeností autorů.

Autor:        Z. Kocur, M. Šafránek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Lokalizace polohy

* Time Precision of Navigation Systems

Vydáno dne 20. 03. 2007 (9017 přečtení)

This paper will present advantages and potential possibilities of satellite navigation systems, especially with the emphasis on what makes them so precise in showing time.

Autor:        E. Kozlowska | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

RFID

* RFID transpondéry s povrchovou akustickou vlnou

Vydáno dne 11. 10. 2006 (12866 přečtení)

Tento článek pojednává o pasivním transpondéru operujícím ve frekvenčním pásmu UHF (2,45 GHz). Zařízení využívá ke své činnosti zachycený radiový signál, který přeměňuje na povrchové akustické vlny.

Autor:        J. Culek, L. Vojtěch | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Mobilní sítě

* Specifika vývoje aplikací pro mobilní terminály v jazyce Java

Vydáno dne 02. 05. 2006 (7028 přečtení)

Vývoj aplikací pro mobilní telefony byl velice náročný až do roku 2000, kdy společnost Sun Microsystems přišla s dlouho očekávanou verzí jazyka Java pro mobilní terminály.

Autor:        P. Kovář | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

Bezdrátový přístup

* Standard nízkorychlostní bezdrátové komunikace ZigBee

Vydáno dne 18. 04. 2006 (11626 přečtení)

V tomto článku je popsán standard určený pro nízkorychlostní bezdrátovou komunikaci v sítích LR-WPAN. Vzájemnou spoluprácí nadnárodních firem (ZigBee Alliance) vzniká možnost realizovat nízkonákladové a nízkopříkonové sítě.

Autor:        J. Koton, P. Číka, V. Křivánek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

Lokalizace polohy

* Základní lokalizační metody v GSM

Vydáno dne 28. 02. 2006 (17967 přečtení)

Služby založené na lokalizaci mobilního zařízení zaujímají stále významnější místo v našich životech. Na lokalizaci jsou založeny nouzové služby, monitorovací služby osob i objektů, informační služby a mnoho dalších. Pro zlepšení jejich kvality byla vyvinuta řada metod s různými přesnostmi lokalizace a nároky na vybavení mobilní sítě a terminálů. Tento článek uvádí přehled těch z nich, které tvoří základ lokalizace v mobilních sítích GSM.

Autor:        M. Orlich | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Lokalizace polohy

* Diferenciální metody zpřesňování satelitní lokalizace

Vydáno dne 20. 01. 2006 (7700 přečtení)

V dnešní době, kdy se setkáváme s masivním nástupem satelitních lokalizačních systémů do civilní sféry, je stále aktuálnější otázka přesnosti jejich údajů. Pro řadu aplikací je přesnost v řádu metrů zcela postačující (např. navigace v autě), pro jiné jsou kritické jednotky centimetrů (zaměřování území, systémy pro zabránění kolizí, atd.). Cílem tohoto článku je představit některé systémy pro diferenciální zpřesňování satelitní lokalizace.

Autor:        M. Krahulík | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Bezdrátový přístup

* Trendy ve standardizaci a používání sítí WLAN

Vydáno dne 20. 01. 2006 (11679 přečtení)

Bezdrátové sítě WiFi se od vzniku v roce 1992 pomalu ale jistě staly součástí našich životů. Standardy 802.11b a 802.11g považujeme již za samozřejmost. Technologie se stále velmi rychle vyvíjejí, takže vznikají nové a nové standardy, které si kladou za cíl zvýšení přenosové rychlosti a bezpečnosti v bezdrátových sítích, která v prvopočátcích byla velmi slabá.

Autor:        Š. Vávra | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Bezdrátový přístup

* Přehled doplňků standardu IEEE 802.11

Vydáno dne 30. 12. 2005 (12475 přečtení)

Článek obsahuje přehled doplňků k standardu pro bezdrátové sítě IEEE 802.11 od nejstarších schválených (IEEE 802.11a/b) po nově připravované.

Autor:        I. Pravda | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

| 0-15 | 15-30 | 30-34 |

Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.