Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
21. ročník
Dnešní datum: 07. 12. 2023  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 64 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-64 |
Aplikace, sítě a služby

* Konfigurace adres při implementaci IP verze 6 v koncových sítích

Vydáno dne 30. 06. 2012 (10242 přečtení)

Tento článek je prvním ze seriálu článků, které se zabývají implementací protokolu IPv6 v koncových sítí. Budou zde popsány základní kroky nutné pro správnou implementaci IPv6, včetně nasazení nezbytných služeb, jako jsou DNS, automatická konfigurace koncových stanic a monitorovacích systémů.

Autor:        L. Čepa, J. Kačer | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Adaptivní řízení QoS pro internetovou telefonii

Vydáno dne 31. 05. 2012 (5631 přečtení)

Článek popisuje adaptivní řízení kvality služby v síti se spoji s proměnnou přenosovou rychlostí a je zaměřen především na hovorové služby se signalizací SIP. Naměřené výsledky ukazují, že použitím adaptivního řízení kvality služby v sítích, kde není možné dopředu odhadnout přenosovou rychlost linek, je možné dosáhnout zlepšení přenosových parametrů hovoru, a to dokonce prediktivním způsobem před zahájením vlastního hovoru účastníků.

Autor:        O. Vondrouš | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace a služby

* Ovládání generátoru síťového provozu z prostředí OPNET Modeler

Vydáno dne 29. 08. 2011 (4496 přečtení)

Control of a Network Operation Generator from an OPNET Modeler Environment. Článek se zabývá propojením simulace v OPNET Modeleru a generátoru síťového provozu (IxChariot), který je ovládán na základě dat extrahovaných ze simulace. Je popsán postup vytváření midddleware vrstvy přenášející data z OPNET do IxChariot.

Autor:        M. Bartl, K. Molnár | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

Aplikace, sítě a služby

* Robustness of Language Models for Speech Recognition

Vydáno dne 09. 03. 2011 (6933 přečtení)

Multimodální gramatiky se s výhodou využívají pro rychlé vytvoření integračních a inteligentních schopností pro interaktivní systémy, které podporují současné použití vícenásobných vstupních modalit. Multimodální gramatiky však mohou být nestabilní při neočekávaném nebo chybném vstupu. Zkoumá se proto řada různých postupů pro zvyšování robustnosti multimodální integrace a inteligence.

Autor:        M. Bazhenova | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace a služby

* Přípravky pro výuku v oblasti konvergovaných přenosových sítí

Vydáno dne 20. 01. 2011 (5466 přečtení)

Preparation for teaching in the converged transmission networks. Základ dnešních sítí tvoří protokoly IP a Ethernet s nimiž spolupracují klasické telekomunikační technologie, např. Ethernet over SDH nebo TDM over IP. K podpoře výuky uvedených technologií byly využity přípravky vytvořené ve společnosti TTC.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace a služby

* Možné způsoby přenosu audiovizuálních dat z akrobatických letadel

Vydáno dne 22. 12. 2010 (5920 přečtení)

Possibilities of Audiovisual Data Transmission from Aerobatic Aircraft. Článek seznamuje s principy řešení bezdrátového přenosu digitálních toků z rychle se pohybujících objektů. Uvádí problémy spjaté s řešením a představuje konkrétní možnost realizace.

Autor:        V. Machula, Z. Kocur | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Bezpečnost

* Autentizační metody založené na biometrických informacích

Vydáno dne 18. 11. 2010 (12021 přečtení)

Authentication Methods Based on Biometric Information. Biometrické informace jsou jedinečné pro každý identifikovaný subjekt, proto se významně rozšiřuje jejich využití při autentizaci. Úvod článku je věnován obecnému představení problematiky, dále jsou představeny mnohé aktuálně používané i do budoucna perspektivní metody. U metod jsou zdůrazněny možnosti jejich využití, jejich princip a také bezpečnostní aspekty z hlediska možností útoků.

Autor:        R. Beneš | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

QoS

* Hodnocení kvality IPTV

Vydáno dne 27. 05. 2010 (15520 přečtení)

Quality Assessment of IPTV. Článek pojednává o různých metodách hodnocení kvality televizního vysílání prostřednictvím sítí s protokolem IP. V článku jsou uvedeny výsledky testů v souvislosti s impulsním rušením u přípojek ADSL.

Autor:        J. Krejčí, T. Zeman | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Optimalizace

* Návrh směrování v síti s protokolem IP verze 6

Vydáno dne 17. 05. 2010 (6471 přečtení)

Proposal routing in IP version 6 network. Článek se zabývá návrhem směrování hypotetického tranzitního poskytovatele Internetu střední velikosti. V návrhu je zohledněno připojení zákazníků, propojení s poskytovateli stejné velikosti a připojení do sítě dalšího tranzitního poskytovatele. Popisuje virtuální laboratoř, vytvořenou programem GNS3, pomocí které byl proveden návrh a simulace sítě prostřednictvím virtuálních směrovačů.

Autor:        L. Čepa, J. Hájek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Bezpečnost

* Logika GNY pro analýzu autentizačních protokolů

Vydáno dne 19. 02. 2010 (4579 přečtení)

GNY Logic Used to Analyse of Authentication Protocols. Tento článek pojednává o jedné z autentizačních logik, a to GNY logice. Jsou zde uvedeny jedny z nejdůležitějších zpráv používaných touto logikou a její porovnání s další často využívanou logikou - BAN.

Autor:        J. Radosta | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace a služby

* Využití IP telefonie v asistivních technologiích pro neslyšící

Vydáno dne 08. 02. 2010 (5637 přečtení)

Using IP Telephony in Assisting Technologies for the Hearing-Impaired People. Článek představuje společný projekt RDC ČVUT a České unie neslyšících eScribe, jehož cílem je návrh a implementace všudypřítomného online přepisovacího centra pro neslyšící.

Autor:        Z. Bumbálek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Aktuální problémy řízení kvality služeb v IP telefonii

Vydáno dne 21. 01. 2010 (10757 přečtení)

Quality of Service Management in The Voice over IP Systems. Článek stručně popisuje problémy způsobené použitím protokolu IP v IP telefonii. Následně rozebírá možnosti řízení kvality služeb prostřednictvím protokolů H.323 a SIP.

Autor:        J. Hlaváček, R. Bešťák | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace, sítě a služby

* Směrování a směrovací protokoly v IP síti verze 6

Vydáno dne 13. 01. 2010 (11013 přečtení)

Routing in IPv6 Networks. Tento článek se zabývá směrováním a analýzou směrovacích protokolů OSPFv3 a BGP4+, které se používají pro směrování v sítích IPv6. Rozebírá atributy směrovacího protokolu BGP4+, pomocí kterých se navrhuje směrovací politika autonomní oblasti (AS) poskytovatele Internetu (ISP). A v poslední řadě se zabývá základy ISP peeringu.

Autor:        L. Čepa, J. Hájek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Měřič kvality přenosu řeči

Vydáno dne 10. 01. 2010 (4489 přečtení)

Článek popisuje měřicí přístroj pro měření kvality přenosu řeči v telefonní síti na analogových rozhraních. Skládá se z HW části a SW, který provádí vyhodnocení výsledků na připojeném PC. Výsledkem měření je parametr MOS, R-faktor a další dílčí parametry.

Autor:        M.Nemčík, M.Pravda, J.Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Modifikace E-modelu pro hodnocení přenosu VoIP

Vydáno dne 07. 12. 2009 (10970 přečtení)

Cílem článku je zhodnotit možnosti použití současné metodiky posuzování kvality úzkopásmových kanálů (∆F = 3,1 kHz) pro přenos řeči i pro kanály širokopásmové (∆F = 7 kHz), navrhnout možná rozšíření existujících modelů a posoudit přínos širokopásmových kodeků na subjektivní kvalitu hovoru. Hlavní pozornost je pak věnována vlivu ztrátovosti paketů při IP přenosu na celkovou kvalitu hovorové komunikace.

Autor:        I. Pravda | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-64 |

Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.