Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
21. ročník
Dnešní datum: 07. 12. 2023  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 10 nalezených)

Parametry

* Zdokonalení modelu primárních parametrů metalických vedení

Vydáno dne 30. 07. 2010 (8276 přečtení)

Improving the Methods of Transmission Line Primary Parameters´ Modeling. V článku je představen způsob měření a výpočtu primárních parametrů pro konkrétní metalický kabel a jsou určeny parametry modelu homogenního vedení dle British Telecom. Model je doplněn o pseudonáhodně generovanou složku pro věrnější modelování průběhů primárních parametrů.

Autor:        M. Hampl, P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Umělá vedení v telekomunikační technice

Vydáno dne 16. 12. 2008 (11907 přečtení)

Umělé vedení je elektrický nebo elektronický obvod, který se svými přenosovými vlastnostmi co možná nejvíce blíží vlastnostem skutečného vedení. Předmětem tohoto příspěvku je rozbor známých návrhových metod a vlastností umělých vedení.

Autor:        T. Prokop | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Modul umělého vedení pro digitální účastnické přípojky

Vydáno dne 15. 12. 2008 (7265 přečtení)

Je popsána experimentální metoda návrhu umělých vedení, kterou bylo nutno navrhnout v důsledku řady omezení známých metod. Vedle metodiky návrhu a výsledků simulací je uveden způsob realizace funkčního vzorku umělého vedení společně s výsledky měření.

Autor:        T. Prokop | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Modely symetrických vedení založené na fyzikálních vlastnostech a geometrii kabelu

Vydáno dne 23. 04. 2006 (13428 přečtení)

Článek popisuje a srovnává dva modely symetrických vedení. Tyto modely vycházejí z geometrických rozměrů přenosového média a jeho fyzikálních vlastností (skin efekt, jev blízkosti). První model má svůj původ v teorii elektromagnetického pole a je založen na použití Besselových funkcí, druhý je empirický.

Autor:        T. Hubený | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Modelování účastnických přípojek s odbočkami

Vydáno dne 05. 12. 2005 (11572 přečtení)

Metalické kabely, jimiž jsou realizovány účastnické přípojky v přístupových sítích, mohou obsahovat nezakončené odbočky (bridged taps), které mají nepříznivý dopad na přenosové parametry, což v důsledku znamená především omezení maximální dosažitelné přenosové rychlosti.

Autor:        J. Hrad | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Technologie Home PNA

Vydáno dne 30. 11. 2005 (10586 přečtení)

Systém Home PNA (Home Phoneline Networking Alliance) je určen pro vysokorychlostní datový přenos po vnitřních telefonních rozvodech budov, zejména rodinných domů, a slouží k realizaci mnohabodové lokální sítě bez nutnosti instalace speciálních datových kabelů.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Jevy ovlivňující útlum symetrických kabelových vedení

Vydáno dne 02. 12. 2004 (20138 přečtení)

V článku je diskutována problematika útlumu symetrických vedení. Je v něm ukázán vliv jednotlivých primárních parametrů na výsledný útlum. Dále jsou zde popsány základní fyzikální jevy, jenž tento útlum také ovlivňují. Jsou to zejména povrchový jev a jev blízkosti.

Autor:        T. Hubený | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Modelování přeslechů

Vydáno dne 29. 07. 2004 (12600 přečtení)

Přehled modelů pro simulaci přeslechových rušení u systémů xDSL.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Modelování metalických účastnických přípojek

Vydáno dne 29. 07. 2004 (13871 přečtení)

Metalické vedení se stále výraznou měrou používá jako přenosové médium v lokálních a přístupových komunikačních sítích. Hlavním omezujícím faktorem je útlum vedení.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Problematika útlumu nesymetrie

Vydáno dne 29. 07. 2004 (8286 přečtení)

Vlastností symetrického páru je vysoká odolnost proti rušení způsobeného vnějším elektromagnetickým prostředím. Reálné páry nejsou ideálně symetrické, a proto je třeba zkoumat jejich vlastnosti a zejména závislost nesymetrie na kmitočtu tak, aby se daly učinit závěry s ohledem na různý charakter rušení.

Autor:        T. Zeman | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.