Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
21. ročník
Dnešní datum: 07. 12. 2023  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 17 nalezených)

| 0-15 | 15-17 |
QoS

* Objective Video Quality Evaluation and H.264/SVC Content Streaming over WLANs

Vydáno dne 24. 01. 2013 (16911 přečtení)

In this article, we study the H.264/SVC video delivery and its objective quality assessment with respect to IEEE 802.11 networks, in the presence of background traffic. In particular, we consider a scenario where a wireless multimedia server is transmitting single-layer encoded H.264/SVC and background traffic to one client and two sets of background traffic to another client. We objectively evaluate the quality of the streamed video given background traffic with varying bit rates, contents with different spatio-temporal information encoded at different quantization parameter levels. All packets were given equal priority.

Autor:        M. Ibekwe | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Adaptivní řízení QoS pro internetovou telefonii

Vydáno dne 31. 05. 2012 (5631 přečtení)

Článek popisuje adaptivní řízení kvality služby v síti se spoji s proměnnou přenosovou rychlostí a je zaměřen především na hovorové služby se signalizací SIP. Naměřené výsledky ukazují, že použitím adaptivního řízení kvality služby v sítích, kde není možné dopředu odhadnout přenosovou rychlost linek, je možné dosáhnout zlepšení přenosových parametrů hovoru, a to dokonce prediktivním způsobem před zahájením vlastního hovoru účastníků.

Autor:        O. Vondrouš | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Hodnocení kvality IPTV

Vydáno dne 27. 05. 2010 (15520 přečtení)

Quality Assessment of IPTV. Článek pojednává o různých metodách hodnocení kvality televizního vysílání prostřednictvím sítí s protokolem IP. V článku jsou uvedeny výsledky testů v souvislosti s impulsním rušením u přípojek ADSL.

Autor:        J. Krejčí, T. Zeman | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Aktuální problémy řízení kvality služeb v IP telefonii

Vydáno dne 21. 01. 2010 (10757 přečtení)

Quality of Service Management in The Voice over IP Systems. Článek stručně popisuje problémy způsobené použitím protokolu IP v IP telefonii. Následně rozebírá možnosti řízení kvality služeb prostřednictvím protokolů H.323 a SIP.

Autor:        J. Hlaváček, R. Bešťák | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Měřič kvality přenosu řeči

Vydáno dne 10. 01. 2010 (4489 přečtení)

Článek popisuje měřicí přístroj pro měření kvality přenosu řeči v telefonní síti na analogových rozhraních. Skládá se z HW části a SW, který provádí vyhodnocení výsledků na připojeném PC. Výsledkem měření je parametr MOS, R-faktor a další dílčí parametry.

Autor:        M.Nemčík, M.Pravda, J.Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Modifikace E-modelu pro hodnocení přenosu VoIP

Vydáno dne 07. 12. 2009 (10970 přečtení)

Cílem článku je zhodnotit možnosti použití současné metodiky posuzování kvality úzkopásmových kanálů (∆F = 3,1 kHz) pro přenos řeči i pro kanály širokopásmové (∆F = 7 kHz), navrhnout možná rozšíření existujících modelů a posoudit přínos širokopásmových kodeků na subjektivní kvalitu hovoru. Hlavní pozornost je pak věnována vlivu ztrátovosti paketů při IP přenosu na celkovou kvalitu hovorové komunikace.

Autor:        I. Pravda | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Analýza zpoždění v IP telefonním systému I.

Vydáno dne 09. 05. 2008 (7912 přečtení)

Článek se zabývá rozborem vzniku a velikosti zpoždění v komunikačním řetězci mezi mluvčím a posluchačem v IP telefonním systému (VoIP). První část se věnuje vysílací straně a datové síti, druhá část je zaměřena na  přijímací stranu a shrnutí problematiky.

Autor:        P. Bezpalec | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Analýza zpoždění v IP telefonním systému II.

Vydáno dne 09. 05. 2008 (7512 přečtení)

Článek se zabývá rozborem vzniku a velikosti zpoždění v komunikačním řetězci mezi mluvčím a posluchačem v IP telefonním systému (VoIP). Druhá část je věnována přijímací straně a shrnutí problematiky.

Autor:        P. Bezpalec | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Analýza kvality přenosu řeči v síti LAN

Vydáno dne 11. 04. 2008 (10400 přečtení)

V současnosti dochází k rozšíření přenosu řeči pomocí IP protokolu v prostředí lokálních počítačových sítí. Cílem tohoto příspěvku je provést analýzu kvality přenosu hovoru a uvést metodu získání konkrétních hodnot výkonnostních parametrů a ukázat jejich vliv na kvalitu přenosu v prostředí lokální počítačové sítě typu Ethernet, následně z hodnot výkonnostních parametrů stanovit minimální hodnotu R-faktoru.

Autor:        P. Šimek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Rozšíření pásma pro telefonní přenos

Vydáno dne 12. 04. 2007 (11953 přečtení)

Klasický telefonní kanál disponuje šířkou pásma 3,1 kHz. Dnešní úroveň digitální techniky a dostupná kapacita sítí umožňují rozšíření pásma na 7 kHz, což se projeví na zvýšení kvality hovorové komunikace, jak je demonstrováno na R-faktoru a parametru MOS.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Metody subjektivního hodnocení kvality hovorových signálů

Vydáno dne 08. 03. 2007 (8870 přečtení)

V dnešní době jsou stále více používány systémy umožňující přenos řečových signálů (telefonních hovorů) v paketové formě. Ke zhodnocení případného zhoršení kvality řeči lze použít subjektivní metody.

Autor:        J. Aksamít | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí

Vydáno dne 10. 05. 2006 (9862 přečtení)

V roce 2005 byl vydán plán přenosových parametrů mající významný dopad na návrh a provoz sítí poskytujících veřejnou telefonní službu, včetně tzv. sítí nové generace NGN pracujících na základě protokolu IP.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Hodnotenie kvality prenosu reči

Vydáno dne 04. 05. 2006 (15700 přečtení)

Tento príspevok zhrňuje metódy na hodnotenie kvality prenosu reči, ktorá je základným parametrom pri vývoji zariadení VoIP (Voice over Internet Protokol), rečových kódekoch, nastavovaní a prevádzke pevných a mobilných sietí.

Autor:        M. Nemčík | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Analýza obsluhového systému s prioritami

Vydáno dne 05. 01. 2006 (6967 přečtení)

Tento příspěvek se zabývá analýzou obsluhového systému typu M+M/M/1/∞ (dle Kendallovy klasifikace) se slabou prioritou. Analýza zkoumá vliv parametrů vstupních toků na střední dobu zdržení požadavků v systému. Za účelem vypracování analýzy byl vyhotoven simulační program a analytický popis systému.

Autor:        L. Konopka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Kendallova klasifikace obsluhových systémů

Vydáno dne 29. 12. 2005 (32538 přečtení)

Pro stručné a přehledné vyjádření typu obsluhového systému v teorii hromadné obsluhy se vžilo použití Kendallovy klasifikace. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se základním členěním obsluhových systémů a použitím Kendallova značení.

Autor:        P. Hampl | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

| 0-15 | 15-17 |

Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.