Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
20. ročník
Dnešní datum: 25. 09. 2022  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Digitální zpracování signálu

* Obrazový výstup VGA pro DSP za 1 €

Vydáno dne 18. 12. 2008 (6349 přečtení)

Tento článek se věnuje návrhu a realizaci nízkonákladového modulu VGA výstupu pro vývojový přípravek s  digitálním signálovým procesorem TMS320C6713.


Low-expense Video VGA Output for DSP - Abstract

Low-expense video VGA output for Texas Instruments DSP development kit DSK TMS320C6713 is presented.


Cílem bylo realizovat video výstup s téměř nulovými pořizovacími náklady. Navržený obvod s VGA (Video Graphics Array) výstupem využívá sériového toku dat z rozhraní McBSP  (Multichannel Buffered Serial Port) signálového procesoru TMS320C6713. Vnější monostabilní klopné obvody generují synchronizačních pulzy vhodné délky. Generování sériového toku dat probíhá pomocí časovačů a EDMA (Enhanced Direct Memory Access) přenosů. Strojové cykly procesoru jsou plně využity pro vlastní číslicového zpracování signálu.

Návrh a realizace

VGA signály jsou generovány pomocí sériového kanálu McBSP0 (signál VIDEO), dvou časovačů Timer 0 (signál VSYNC) a Timer 1 (signál HSYNC) na vývojové desce s DSP C6713. Protože časovače nejsou schopny generovat signály s jinou střídou než 1:1, je jimi řízen dvojitý monostabilní klopný obvod 74LS221, který má nastavené RC konstanty na příslušné doby synchronizačních signálů v log. 0. Zapojení ilustruje obr. 1.

VGAlow1

Obr. 1  Blokové schéma VGA s C6713

Elektrické zapojení je uvedeno na obr. 2. Je použit dvojitý MKO v integrovaném obvodu 74LS221. Konstrukce a rozvržení modulu je zobrazeno na obr. 3.

VGAlow2

Obr. 2 Schéma elektrického zapojení modulu MKO

VGAlow3

Obr. 3  Rozvržení modulu MKO

Vertikální synchronizace je generována pomocí časovače Timer 0 a připojeného monostabilního klopného obvodu (viz obr. 1). Timer 0 generuje obdélníkový signál o střídě 1:1 a periodě 16,8 ms. Monostabilní klopný obvod je spouštěn každou náběžnou hranou tohoto obdélníkového signálu, který je na výstupu TOUT0 DSP. Spuštění MKO vyvolá přechod do log. 0 na 64 ms. Tato doba se nastavuje pomocí trimru VSYNC na modulu MKO – třeba zkalibrovat pomocí osciloskopu. Přibližná hodnota odporu odpovídající této době při svitkovém kapacitoru 33 nF je 2,8 kW. (tL=RC ln(2) ).

Horizontální synchronizace je generována pomocí časovače Timer 1 a připojeného monostabilního klopného obvodu (viz obr. 1). Timer 1 generuje obdélníkový signál o střídě 1:1 a periodě 32 ms. Monostabilní klopný obvod je spouštěn každou náběžnou hranou tohoto obdélníkového signálu, který je na výstupu TOUT1 DSP. Spuštění MKO vyvolá přechod do log. 0 na 3,84 ms. Tato doba se nastavuje pomocí trimru HSYNC na modulu MKO – třeba zkalibrovat pomocí osciloskopu. Přibližná hodnota odporu odpovídající této době při svitkovém kapacitoru 2,2 nF je 2,5 kW. (tL=RC ln(2) ).

VGAlow4

Obr. 4  Popis EDMA přenosů zajišťujících vysílání VIDEO signálu

V programu je nejprve přenastaven násobící poměr PLL, aby bylo dosaženo pracovního kmitočtu DSP 200 MHz (oproti původním 225 MHz). Je totiž potřeba, aby byl kmitočet fCPU/2 roven celočíselnému násobku žádané vysílací frekvence McBSP tj. zde 4x25 MHz. Dále jsou vhodně nastaveny časovače a poté je spuštěn EDMA přenos edmaInic (obr. 4), který zasynchronizuje vysílání VGA video signálu (VIDEO) se synchronizačními signály HSYNC a VSYNC.  Po tomto zasynchronizování a skončení přenosu edmaInic se automaticky spustí edmaActive, který odvysílá VIDEO data (480x800 pixelů na obr. 4 šedě) z pole Buffer. Po skončení edmaActive se ihned automaticky spustí edmaTma, který odvysílá nulové hodnoty VGA vysílání – Front porch, VSYNC pulse a Back porch – řádky 481 až 525 (na obr. 4 modře).

Po skončení tohoto přenosu se opět automaticky „linkováním“ spustí edmaActive, který odvysílá další VIDEO data. Po něm opět automaticky edmaTma atp. Princip a časovací charakteristiky VGA vysílání 640x480 pixelů jsou připomenuty v tab 1. CPU se tedy po počáteční inicializaci již vysílání VGA signálu vůbec neúčastní. VGA signály jsou plně automaticky vysílány pomocí EDMA přenosů, McBSP, časovačů a MKO. Pole Buffer obsahuje 50 16-bit slov (sloupce – 50*16=800 pixelů) a 480 řádků – viz obr. 4. Pouze prvních 40 slov z tohoto pole (indexy 0-39, tj. 640 pixelů) představuje aktivní VIDEO data, zbytek pole (indexy 40-49) je na začátku iniciován nulami a představuje části VGA vysílání FP, HSYNC a BP.  DSP/BIOS musí být vypnutý (program nikdy nesmí opustit funkci main() ), protože DSP/BIOS používá časovač Timer 0, ale ten je použitý pro generování VSYNC.

Horizontální charakteristiky

Úsek

Označení

Délka v pixelech

Doba VGA norma [ms]

Realizovaná doba [ms]

Relativní chyba [%]

Active video

A

640

25,42

25,6

0,71%

Front porch

B

16

0,636

0,64

0,63%

HSync pulse

C

96

3,81

3,84

0,79%

Back porch

D

48

1,91

1,92

0,52%

1 Řádek

A+B+C+D

800

31,78

32

0,69%

Vertikální charakteristiky

Úsek

Označení

Délka v řádcích

Doba VGA norma [ms]

Realizovaná doba [ms]

Relativní chyba [%]

Active video

E

480

15,25

15,36

0,72%

Front porch

F

10

0,318

0,32

0,63%

VSync pulse

G

2

0,0636

0,064

0,63%

Back porch

H

33

1,05

1,056

0,57%

1 Snímek

E+F+G+H

525

16,68 tj. 59,94Hz

16,8 tj. 59,52 Hz

0,72%

Tab. 1 Časovací charakteristiky VGA normy pro  640x480 obrazových bodů

VGAlow5

Obr. 5   Realizovaný VGA výstup osazený na vývojové desce

Závěr

Byl navržen a realizován modul VGA výstupu, který významně rozšiřuje možnosti výukového přípravku DSK TMS320C6713 pomocí grafického výstupu v reálném čase. Princip výstupu dat plně umožňuje využít výpočetní jádro DSP pro číslicové zpracování signálů. Realizovaný modul spolu s výukovým přípravkem je uveden na obr. 5.

Funkční vzorek vznikl v rámci výzkumného záměru MSM6840770014.

Literatura

[1] www.ti.com
[2] www.tinyvga.comAutor:        L. Novák, P. Zahradník
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek
Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.