Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
17. ročník
Dnešní datum: 20. 08. 2019  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

xDSL

* Ověřování odolnosti proti impulsnímu rušení

Vydáno dne 28. 07. 2004 (3070 přečtení)

Příspěvek seznamuje s principem měření odolnosti proti impulsnímu rušení systémů xDSL. Metodika měření vychází z injektování definovaných impulsů do vedení a zjišťování chybovosti digitálního signálu, která se v důsledku rušení projevuje. Lze použít různé typy zkušebních impulsů, které odpovídají různému charakteru rušení. Odlišný přístup k problematice impulsního rušení vychází z norem pro EMC.

Impulsní rušení

Impulsní rušení je jednou z klíčových složek rušení ovlivňující moderní přenosové systémy s přístupovými metalickými přípojkami. Je způsobováno různými zdroji, které generují krátké elektrické přechodové jevy (např. v elektrických rozvodech pro osvětlení, domácích spotřebičích apod.), i vlastními telefonními přístroji (přerušování smyčky a vyzvánění). Tyto rušivé jevy mohou být přenášeny elektromagnetickou vazbou do přístupových sítí a mohou způsobovat shluky chyb při datovém přenosu.

Pro zavedení impulsního rušení do řetězce se systémy xDSL se ve shodě s obr. 1 použije schéma, kterým doporučení G996.1 definuje vazební obvody pro injekci rušení.

impuls 1
Obr. 1: Zavedení zkušebních impulsů do systému xDSL

Na obr. 2 je sestava měřicího řetězce pro měření vlastností hlavního kanálu konkrétního systému ADSL (downstream); zpětný kanál (upstream) se měří shodně, rozdílný je pouze směr toku dat a místo injekce rušení.

impuls 2
Obr. 2: Schéma pro měření vlivu impulsního rušení na funkci systému ADSL

Při vlastním testování chybovosti mají být jednotky DSL vystaveny předepsanému přeslechovému rušení. Vlastní zkušební proces spočívá v injekci impulsů zvoleného tvaru s různými amplitudami a náhodnou fází a definovanou četností.

Při praktickém provozu se nastavují různé režimy xDSL měničů, zejména parametry korekčních protichybových mechanismů (FEC) a prokládání dat (Interleaving) tak, aby byly projevy impulsního rušení minimalizovány.

Rušení dle norem pro EMC

Z pohledu elektromagnetické kompatibility lze vyšetřovat vliv impulsního rušení pomocí odolnostní normy EN 61000-4-4. Tato norma definuje rušivý signál a jeho základní parametry. Velikost zkušebního napětí je 2 kV, jeho časový průběh odpovídá signálu „burst 15 ms“ generovanému každých 300 ms po celou dobu zkoušky, a to v obou polaritách. Doba trvání zkoušky činí 3 minuty.

Z hlediska funkce systému je požadováno splnění tzv. funkčního kritéria B, které stanoví, že během zkoušky je dovoleno zhoršení činnosti s následným znovuobnovením bez zásahu operátora, ale není dovolena změna současného provozního stavu a dat uložených v paměti. Po ukončení zkoušky pracuje zařízení podle svého určení bez zhoršení činnosti nebo ztráty funkce pod úroveň činnosti stanovené výrobcem.

Je-li přidružené zařízení zkoušeno ve spojení s vysílačem nebo přijímačem, platí pro ně rovněž požadavek na splnění výše uvedeného funkčního kritéria, v opačném případě jsou směrodatná kritéria stanovená jeho výrobcem.

Standardní rušící impulsy

Doporučení ITU-T G.996.1 definuje základní procedury, elektrické vazební obvody a jejich parametry pro zjišťování vlivu impulsního rušení na funkci systémů ADSL, resp. na jejich chybovost. Jsou definovány dva zkušební impulsy (impuls 1 a impuls 2) s rozdílným charakterem

Pro měření systémů HDSL definuje doporučení ITU-T G991.1 jiný typ impulsu. Jedná se o tzv. Cookův impuls. Při měření se Cookův impuls aplikuje periodicky s opakovacím kmitočtem 10 Hz. Vazební obvod pro injekci impulsů odpovídá vazebnímu obvodu pro injekci rušicích impulsů do ADSL. Stejná metodika se doporučuje i pro testování SHDSL.

Z analýzy vyplývá, že pro systémy HDSL je nejnebezpečnější rušicí signál typu Cookova impulsu a impulsu číslo 2; naopak signál typu impulsu číslo 1 neovlivní činnost systémů. Pro systémy ADSL je rovněž nejnebezpečnější rušicí signál typu Cookova impulsu a impulsu číslo 2; rušení charakteru impulsu číslo 1 se uplatní pouze u některých aplikací (ADSL provozované zároveň s telefonním okruhem v základním pásmu).

Impulsní rušení indukované do symetrického páru při testování odolnosti EMC má charakter velmi rychlých impulsů (řádově rychlejších než u standardních impulsů číslo 1 a 2 popř. Cookova impulsu) a amplitudy impulsů při rozvážení páru silně rostou.

Literatura

[1] Zeman T. Impulsní rušení v systémech xDSL. Disertační práce. ČVUT Praha, 2001.
[2] ITU-T G.991.1 High-bit-rate Digital Subscriber Line (HDSL) transcievers. 10/1998.
[3] ITU-T G.992.1 Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) transmissions. 06/1999.
[4] ITU-T G.992.2 Splitterless Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) transmissions. 06/1999.
[5] ITU-T G.996.1 Test procedures for Digital Subscriber Line (DSL). 06/1999.
[6] ITU-T G.991.2 Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line (SHDSL) transceivers. 01/2001.Autor:        T. Zeman
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek
Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.