Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
21. ročník
Dnešní datum: 02. 12. 2023  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Měření

* Program pro vyhodnocování měření na metalických kabelech

Vydáno dne 10. 12. 2008 (6281 přečtení)

V prostředí Matlab byl vytvořen program pro analýzu naměřených charakteristik metalických kabelů s množstvím volitelných parametrů pro vyhodnocení včetně přehledného grafického rozhraní.


Programme for evaluation of metallic cables measurements
Abstract

In the Matlab environment was created graphical interface for analyzing of measured characteristics of metallic cables with a variety of optional parameters for evaluation.


Možnosti programu

Pro potřeby rychlé a uživatelsky jednoduché analýzy naměřených základních charakteristik mnohapárových metalických kabelů bylo navrženo a realizováno grafické uživatelské rozhraní se souborem základních funkcí, jejichž počet a možnosti je možné dále individuálně upravovat. Program umožňuje vyhodnocovat následující charakteristiky:

  • útlum vedení A
  • absolutní hodnotu charakteristické impedance Zc
  • útlum přeslechu na blízkém konci NEXT
  • útlum přeslechu na vzdáleném konci FEXT

Program je uzpůsoben pro vyhodnocení měření provedených pomocí obvodového analyzátoru Rohde&Schwarz ZVRE vybaveného symetrizačními transformátory firmy Nort Hills s impedančním převodem z 50 Ω nesymetricky na typicky 100 Ω symetricky. Předpokládá se kompenzace zkreslení měřicí aparatury již při kalibraci měřicí cesty, není tedy součástí vyhodnocení v programu. Vyhodnocení charakteristické impedance je prováděno na základě odrazu ze začátku vedení při zakončeních v prvním kroku naprázdno, ve druhém nakrátko.

Zdrojové soubory se předpokládají ve formátu .ASC (textový formát), kde první sloupec představuje frekvenci v Hz, druhý sloupec útlum v dB (u impedance absolutní hodnotu impedance v Ω vztažená k referenční hodnotě 50 Ω portu analyzátoru) a třetí fázi ve stupních. Program je však bez problémů možno využít i pro vyhodnocení výsledků získaných jinými měřicími přístroji a po drobné úpravě i pro odlišné formáty vstupních souborů.

Popis uživatelského rozhraní

Program umožňuje specifikovat počet změřených párů pro analýzu a automaticky vyhledá a rozpozná soubory, které jsou pro analýzu k dispozici. Je rovněž možné zvolit k analýze pouze konkrétní pár. Pro volbu frekvenčního rozsahu program nejprve analyzuje změřené frekvenční pásmo a zvolí jednotlivé kroky, které následně zobrazí ve dvojici rozbalovacích nabídek, kde pak uživatel již jen označí první a poslední frekvenční krok, který pro analýzu vyžaduje. Program dále nabízí možnost přepočtu naměřených výsledků na délku 100 m z původní délky, pro kterou byly výsledky naměřeny. Díky poli pro specifikaci teploty prostředí při měření lze provést teplotní korekci útlumu páru. Pro načtení souborů slouží tlačítko Načti, po stisknutí tlačítka Informace se zobrazí okno s informací o počtu jednotlivých načtených souborů při zvolených podmínkách.

Matlab0

Obr. 1: Základní obrazovka programu

Ve spodní části programu se nachází jednotlivé sekce s uživatelskými volbami pro útlum, impedanci a přeslechy NEXT a FEXT vždy společně s tlačítkem Proveď pro vykreslení grafů při zvolených parametrech. Lze volit mezi dvojicí frekvenčních os pro zobrazované grafy (lineární a logaritmická), přidat do společného grafu s naměřeným výsledkem dvojici hraničních mezí pro kategorii 3 a 5e a v případě grafů pro charakteristickou impedanci definovat do grafu referenční hodnotu, případně procentuálně její meze. Pro všechny analyzované charakteristiky lze provést statistické zpracování načtených průběhů - do společného grafu jsou vloženy střední hodnota a maximální a minimální průběh ze všech načtených. Všechny získané grafy lze jednoduše uložit příslušnou volbou, výsledky jsou uloženy jednak ve formátu .fig (pro program Matlab), jednak jako .png (grafický formát zobrazitelný v celé řadě programů).

Program obsahuje ještě tlačítko na zavření všech otevřených průběhů (s výjimkou hlavního okna programu), tlačítko pro ukončení programu (okna s grafy však zůstanou otevřena) a v horní liště odkaz na nápovědu k programu a informaci o jeho aktuální verzi.

Příklady výstupů získaných pomocí programu

Ukázky výstupů jsou zobrazeny na obr. 2 až 5.

Matlab1

Obr. 2: Ukázka výstupu pro útlum páru se zvoleným normováním délky a porovnáním s mezemi kategorie 3 a 5e.Matlab2

Obr. 3: Průběh absolutní hodnoty impedance Zc společně s referenční hodnotou a dvojicí mezí.Matlab3

Obr. 4: Statistické vyhodnocení útlumu přeslechu FEXT a jeho porovnání s mezemi kategorie 3 a 5e.Matlab4

Obr. 5: Statistické vyhodnocení útlumu přeslechu NEXT a jeho porovnání s mezemi kategorie 3 a 5e v logaritmickém měřítku frekvence.


Závěr

Vytvořený program je úspěšně využíván pro získání podkladů pro návrh nových způsobů modelování parametrů vedení a přeslechů, jakož i pro hodnocení vlastností kabelů různých výrobců a posouzení jejich vhodnosti pro různé aplikace.

Tento článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM6840770014.

Literatura

[1] Matlab, nápověda. [online], Internet: http://www.mathworks.com [cit. 2008–11–10].
[2] Vodrážka, J. - Havlan, M.: Přístupové přenosové systémy - Cvičení - Měření na přípojkách xDSL. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, 1. vydání, 159 s. ISBN 80-01-02786-4.Autor:        P. Lafata
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek
Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.