Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
18. ročník
Dnešní datum: 06. 07. 2020  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Digitální zpracování signálu

* Realizace obrazového vstupu pro vývojový přípravek TMS

Vydáno dne 26. 11. 2008 (3824 přečtení)

Pro vývojový kit TMS320C6455 byl realizován obrazový vstup pomocí obrazového senzoru, přizpůsobovacího HW a příslušného programového vybavení.


Realization of video input for development kit TMS - Abstract

The HW realization of video sensor input at Texas Instruments DSP development kit TMS320C6455 is presented.


Cílem vývoje byl návrh a realizace technických prostředků a programového vybavení pro praktickou realizací obrazového vstupu pro vývojový přípravek s digitálním signálním procesorem TMS320C6455 společnosti Texas Instruments.  Jako obrazový vstup byl použit obrazový senzor NC1805 společnosti NeuriCam, což je monolitický obrazový snímač poskytující nasnímaný obraz ve stupních šedi. Mezi základní vlastnosti snímače patří schopnost snímaní obrazu v rozlišení 640 x 480 obrazových bodů s rychlostí až 52 snímků za vteřinu a vyjádřením každého obrazového bodu pomocí 10 bitů. Obrazový senzor umožňuje adresování obrazových bodů s libovolným přístupem. Snímač je uložen v typizovaném 48 pinovém pouzdře a komunikuje pomocí paralelní sběrnice, která je rozdělena na vstupní a výstupní datovou sběrnici, adresovou a řídící sběrnici.

Obrazový snímač komunikuje s vývojovou deskou pomocí sériového rozhraní McBSP. Řízení obrazového snímače je realizováno z programu běžícího v digitálním signálním procesoru TMS320C6455 na vývojové desce. Přizpůsobení povelů vysílaných po sériovém rozhraní McBSP na sběrnici paralelní zajišťuje programovatelné hradlové pole Xilinx XC9572. Totéž hradlové pole přizpůsobuje i nasnímaná data z obrazového snímače vyslaná po paralelní sběrnici na sériové rozhraní McBSP výukového přípravku. Hradlové pole Xilinx je uloženo v typizovaném pouzdře a vyznačuje se vysokou rychlostí přenosu informace z pinu na pin. V hradlovém poli jsou realizovány dva nezávislé obvody. Obvod Serializer realizuje převod sérových dat na data paralelní a obvod Deserializer realizuje převod sériových dat na data paralelní. Programování hradlových polí Xilinx je umožněno pomocí programovacího rozhraní JTAG.

Na obr. 1 je uvedeno blokové schéma propojení obrazového snímače a výukového přípravku, na obr. 2 pak realizace funkčního vzorku obrazového vstupu. Obr. 3 znázorňuje pohled na vývojovou desku TI s osazeným obrazovým snímačem.

videoVstup1

Obr. 1   Blokové schéma propojení obrazového snímače a výukového přípravku

videoVstup2
p>

Obr.  2   Realizace modulu obrazového vstupu

videoVstup3

Obr.  3  Pohled na vývojovou desku TI s osazeným obrazovým sníımačem

K vývoji a testování programového vybavení bylo použito vývojové prostředí TI CCS Code Composer Studio, v němž probíhal vývoj části programového vybavení pro DSP TMS320C6455. Dále bylo použito vývojového prostředí Xilinx ISE Webpack, v němž probíhal vývoj programového vybavení pro hradlové pole XC9572. Programové vybavení pro DSP TMS320C6455 řídí vlastnosti rozhraní McBSP a tím i vlastnosti přenosu, mezi něž lze řadit přenosovou rychlost, délky přenosových rámců atd.

Funkční vzorek vznikl v rámci výzkumného záměru MSM6840770014.

Literatura:

[1] www.ti.com
[2] www.xilinx.com
[3] www.neuricam.comAutor:        M. Kopp, P. Zahradník
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek
Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.