Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
18. ročník
Dnešní datum: 27. 05. 2020  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Digitální zpracování signálu

* Video výstup k signálovému procesoru TMS320C6455

Vydáno dne 03. 12. 2008 (4071 přečtení)

Vývojový kit TMS320C6455 byl doplněn o modul obrazového výstup tak, aby bylo možné využít standardního počítačového monitoru. Vedle HW části bylo vytvořeno i příslušné programové vybavení.


Video output for DSP TMS320C6455 - Abstract

The HW realization of video output from Texas Instruments DSP development kit TMS320C6455 to standard PC monitor is presented.


Tento příspěvek se zabývá návrhem a realizací technických prostředků a  programového vybavení pro zobrazování videosekvencí na standardním PC monitoru. Smyslem práce byla realizace videovýstupu pro signálový procesor (DSP), tak aby bylo možné zobrazovat v reálném čase videosignál digitalizovaný ze snímací kamery před i po číslicovém zpracování.  Sériová data a řídící signály jsou generovány pomocí DSP TMS320C6455 osazeném na vývojovém přípravku DSK TMS320C6455 firmy Texas Instruments/Spectrum Digital.

Generování videosignálu probíhá převážně softwarovým způsobem. Technické prostředky, které slouží především pro deserializaci dat a D/A převod,  jsou omezeny na minimum. Geometrické rozlišení zobrazení je 320x240 obrazových bodů, což je v obou rozměrech polovina rozlišení VGA (viz vysvětlení dále), a snímkový kmitočet 60Hz. Každý obrazový bod je reprezentován pomocí 8 bitů které reprezentují 256 úrovní šedé.

Časové charakteristiky VGA signálu jsou uvedeny na obr. 1.  Videosignál v digitální podobě je vyčítán z vnitřní paměti DSP rychlým kanálem EDMA a dále veden do McBSP, kde je převeden do sériové podoby (obr. 2).

videoHula1

Obr. 1 Časovací charakteristiky formátu VGA

videoHula2

Obr. 2    Blokové schéma generování videodat

V realizovaného modulu (obr. 3 až 5) je číslicový videosignál deserializován pomocí obvodu CPLD, dále veden do D/A převodníku a po zesílení na VGA konektor. Blokové schéma zapojení je uvedeno na obr. 3. Funkcionalita CPLD obvodu je demonstrována na obr. 4.

videoHula3

Obr.  3    Blokové schéma  zapojení funkčního vzorku

videoHula4

Obr. 4  Blokové schéma procesů CPLD

videoHula5

Obr.  5    Praktická realizace videovýstupu ve spojení s vývojovou deskou

Rozlišení videosignálu 320x240 obrazových bodů bylo zvoleno záměrně. Jako zdroj videosignálu jsou použity TV kamery s prokládaným řádkováním. Z videosignálu je záměrně vybírán vždy jen lichý půlsnímek. Tím je potlačeno rušení vyplývající z prokládaného řadkování patrné především při rychlých změnách v ploše obrazu.

Vývoj, testování a ověření  programového vybavení  probíhal v prostředí TI CCS Code Composer Studio. Programové vybavení je navrženo tak, aby datový přenos probíhal paralelně s výpočty prováděnými jádrem DSP, tedy bez účasti jádra DSP. Průběh výpočtů tak  není  rušen procesem generování videovýstupu.

Funkční vzorek vznikl v rámci výzkumného záměru MSM6840770014.

Literatura:

[1] www.ti.com
[2] www.vesa.orgAutor:        M. Hůla, P. Zahradník
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek
Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.